De Keurblokken

Voor menigeen is het een volslagen verrassing om te ontdekken dat er achter de monumentale grachtenpanden nog een waardevol fenomeen bestaat: de keurtuinen, de verborgen groene longen van de Amsterdamse binnenstad.

De keurtuinen liggen in de zogenoemde keurblokken. In totaal zijn er 27 keurblokken. De meeste hiervan bevinden zich tussen de Herengracht en de Keizersgracht en tussen de Keizersgracht en de Kerkstraat.De keurtuinen genieten sinds 1615 speciale wettelijke bescherming. Deze ‘keur’ zorgde er toen voor dat in de tuinen geen bedrijfsmatige activiteiten werden toegestaan.

Door de eeuwen heen is dit in stand gebleven. Inmiddels is de ‘keur’ opgenomen in de verschillende bestemmingsplannen, waardoor de bescherming van de keurtuinen wettelijk verankerd blijft.

 

 

Overzicht Keurblokken

Dit overzicht laat zien door welke grachten/straten de keurblokken worden begrensd en onder welk bestemmingsplan zij vallen. Zie Regelgeving voor meer informatie over de bestemmingsplannen

Blokwordt begrensd doorBestemmingsplan
IBrouwersgracht, Herengracht, Herenstraat en KeizersgrachtWestelijke Binnenstad
IIHerengracht, Herenstraat , Keizersgracht en LeliegrachtWestelijke Binnenstad
IIIHerengracht, Keizersgracht, Leliegracht en RaadhuisstraatWestelijke Binnenstad
IVHartenstraat, Herengracht, Keizersgracht en RaadhuisstraatWestelijke Binnenstad
VHartenstraat, Herengracht, Keizersgracht en WolvenstraatWestelijke Binnenstad
VIHerengracht, Huidenstraat, Keizersgracht en WolvenstraatWestelijke Binnenstad
VIIHerengracht, Huidenstraat, Keizersgracht en LeidsegrachtWestelijke Binnenstad
VIIIHerengracht, Keizersgracht, Leidsegracht en LeidsestraatZuidelijke Binnenstad
IXKeizersgracht, Kerkstraat, Leidsegracht en LeidsestraatZuidelijke Binnenstad
XKeizersgracht, Kerkstraat, Leidsestraat en Nieuwe SpiegelstraatZuidelijke Binnenstad
XIHerengracht, Keizersgracht, Leidsestraat en Nieuwe SpiegelstraatZuidelijke Binnenstad
XIIHerengracht, Koningsplein, Reguliersdwarsstraat en VijzelstraatZuidelijke Binnenstad
XIIIHerengracht, Keizersgracht, Nieuwe Spiegelstraat en VijzelstraatZuidelijke Binnenstad
XIVKeizersgracht, Kerkstraat, Nieuwe Spiegelstraat en VijzelstraatZuidelijke Binnenstad
XVKeizersgracht, Kerkstraat, Reguliersgracht en VijzelstraatZuidelijke Binnenstad
XVIHerengracht, Keizersgracht, Reguliersgracht en VijzelstraatZuidelijke Binnenstad
XVIIHerengracht, Reguliersdwarsstraat, Thorbeckeplein en VijzelstraatZuidelijke Binnenstad
XVIIIHerengracht, Rembrandtplein, Thorbeckeplein en UtrechtsestraatZuidelijke Binnenstad
XIXHerengracht, Keizersgracht, Reguliersgracht en UtrechtsestraatZuidelijke Binnenstad
XXKeizersgracht, Kerkstraat, Reguliersgracht en UtrechtsestraatZuidelijke Binnenstad
XXIKeizersgracht, Kerkstraat, Utrechtsestraat en AmstelZuidelijke Binnenstad
XXIIHerengracht, Keizersgracht, Utrechtsestraat en AmstelZuidelijke Binnenstad
XXIIIHerengracht, Utrechtsestraat, Amstelstraat en AmstelZuidelijke Binnenstad
XXIVAmstel, Waterlooplein, Nieuwe Amstelstraat, Jonas Daniël Meijerplein en Nieuwe HerengrachtOostelijke Binnenstad
XXVAmstel, Nieuwe Keizersgracht, Weesperstraat en Nieuwe KerkstraatOostelijke Binnenstad
XXVINieuwe Keizersgracht, Weesperstraat en HortusplantsoenOostelijke Binnenstad
XXVIINieuwe Herengracht, Anne Frankstraat, Rapenburgerstraat en MuiderstraatOostelijke Binnenstad